మల్లికా చనిపోయింది!

टिप्पणियाँ

 • Vennela Vineel
  Vennela Vineel2 दिन पहले

  Thank yu@starmaa for uploading eetharam illalu in hotsar. We want chinnari pellikuthuru in hotstar. Please upload it

 • Mamatha Sailla
  Mamatha Sailla2 दिन पहले

  My favorite serial

 • Talluru Sahasra
  Talluru Sahasra2 दिन पहले

  Super serial

 • Shanu arts and creations
  Shanu arts and creations2 दिन पहले

  PAAPE MAA JEEVANA JYOTHI SERIAL FANS PRESENT💜💜💜💜

 • K hima Varshitha 8a roll no 13

  K hima Varshitha 8a roll no 13

  दिन पहले

  Ik

 • Easy Rangoli Arts

  Easy Rangoli Arts

  2 दिन पहले

  instatus.info/title/v-iy/e2m7Y82lppXPmtk.html

 • Likhitha Kommana
  Likhitha Kommana2 दिन पहले

  Thank yu@StarMaa for uploading Eetharam illalu in Hotstar. We want Choopulu Kalisina Subhavela also in Hotstar. So plzz upload it!!

 • Rajii Rajii
  Rajii Rajii2 दिन पहले

  Papam kutti edustundh valla amma chanipoiyendhi 😟😟😟😭😭😭

 • ilu and riki

  ilu and riki

  2 दिन पहले

  instatus.info/title/v-iy/eoGaicqrp9nJuNE.html

 • Sai Deepthi Palaparthi
  Sai Deepthi Palaparthi3 दिन पहले

  Star maa pls dub divyadristi

 • Teju Tejaswini

  Teju Tejaswini

  2 दिन पहले

  instatus.info/title/v-iy/Z2ixj6_JrsjFqcU.html ..

 • Durga Sri
  Durga Sri3 दिन पहले

  అయ్యో తల్లి కల్లా ముంధే చచ్చి పోథే ఎంథా 😭😭 ఎడూపు వస్తుంధో నాకూ అనుభావిన్చిన వారికి తెలుసు మల్లికా అమ్మ చానిపోయినా నిన్ను కన్న అమ్మ జ్యోతి ఉంధీ కుట్టి😔😔

 • Teju Tejaswini

  Teju Tejaswini

  2 दिन पहले

  instatus.info/title/v-iy/Z2ixj6_JrsjFqcU.html ..

 • Virat Kohli
  Virat Kohli3 दिन पहले

  "Yesterday is history" "Tommorow is mystery" "Today is gift "That's why it's called present"

 • Teja Teju

  Teja Teju

  2 दिन पहले

  This dailouge copied form pandas mvi😂😂

 • Divya R
  Divya R3 दिन पहले

  Papam kutti

 • ranga reddy
  ranga reddy3 दिन पहले

  Is this remake of bommakutty ammaku 🤔

 • ilu and riki

  ilu and riki

  2 दिन पहले

  instatus.info/title/v-iy/eoGaicqrp9nJuNE.html

 • RVSN RAJU CH

  RVSN RAJU CH

  2 दिन पहले

  Yes

 • ranga reddy

  ranga reddy

  3 दिन पहले

  @this is me ok sorry

 • this is me

  this is me

  3 दिन पहले

  @ranga reddy no I also don't have insta I have only fb

 • ranga reddy

  ranga reddy

  3 दिन पहले

  @this is me I don't have insta but I saw this is me yaa , fan of star maa in Telugu television news isn't that you

आगामी